Převzetí a předání vozidla

Převzetí auta
Převzetí auta

Náš technik převezme vaše vozidlo kdekoliv v Ústí nad Labem a okolí do 10 km.

 1. vizuální prohlídka technikem
 2. dvouminutová zkušební jízda technikem
 3. hodnocení úspěšnosti schválení STK
 4. kontrola dokladů k vozidlu
 5. sepsání předávacího protokolu
 6. zaplacení za službu
 7. podepsání předávacího protokolu
 8. předání klíčů a dokladů - odjezd technika z vozidlem

Předávací protokol
Předávací protokol

Předávací protokol obsahuje

 • základní údaje - adresa, kontakt, datum
 • odškrtávací seznam věcí, které musí vozidlo mít ke schválení technické kontroly
 • stav tachografu a PHM 
 • plnou moc k úkonu provedení technické kontroly
 • doklad o zaplacení a případném doplacení
 • informace v případě dopravní nehody či poškození vozidla

Předání auta
Předání auta

Vaše auto přivezeme zpět na místo převzetí. 

 1. vizuální prohlídka vozidla
 2. kontrola potvrzených dokladů o nové technické prohlídce
 3. kontrola stavu tachografu a PHM 
 4. případné doplacení za opakovanou prohlídku nebo provedené opravy
 5. podepsání předávacího protokolu
 6. předání klíčů a dokladů majiteli vozidla

Bez starostí...